Fördel Kvinna

 
 
 
 
 
 
Fördel Kvinna - Den tysta utbildningsrevolutionen av Emma Leijnse
 
Männen sitter fortfarande på de högsta posterna i samhället. På mellannivån dominerar kvinnorna och i botten dominerar männen. De som inte klarat av skolan och de som lever i utanförskap. Fördel kvinna är ett reportage om utbildning, klass, kön och mycket mer.
 
Fördel kvinna undersöker Emma Leijnse vad som har hänt i Sverige när tjejerna har sprungit förbi killarna i skolan och på högskolan. En viktig och tydlig slutsats är att samhället vinner på att flickors och kvinnors utbildning prioriteras, möjliggörs och genomförs. Leijnse gör både bakåtblickar och utblickar och en sak som är slående är hur snabbt denna utbildningsrevolution har genomförts. Kvinnors ökande utbildningsnivå ger en rad vinster för ett samhälle, blan annat minskar våld och krig, mödradödligheten och barnadödligheten minskar, samhällets välstånd ökar.
 
Men det som snart bli något av ett huvudfokus i boken är den unga män i arbetarklassen, underklassen som inte hänger med på utbildningståget. Lika bra för samhället att tjejer och kvinnor utbildar sig, lika dåligt är det att pojkar och unga män står utanför utbildningen. Det utanförskap det skapar är en grogrund för extremism, ojämställdhet, en destruktiv manlig machokultur och det är kostsamt för ett samhället. Leijsne visar dock på att en än viktigare faktor än att vara född till pojke är klasstillhörighet i kombination med att vara född till pojke.
 
För mig som spenderar mina arbetsdagar i gymnasieskolan är bilden Emma Leijnse målar upp bekant. Fördel kvinna är inte en metodbok för hur vi i t.ex. skolan ska  vända trenden. Leijnse är ganska tydlig med att det inte kan ligga på enbart skolan att vända trenden men jag blir inspirerad och får uppslag inte bara till viktiga samtal med kollegor men lika mycket till viktiga samtal med mina elever och lektionsinnehåll till höstens samhällskunskap.
 
Boken finns att köpa här och här
 

Och i höst kommer Ayòbámi Adébáyò, författaren till Stay with me/Stanna hos mig till Kulturhuset i Stockholms internationella författarscen.
 
 
Allmänt | |
Upp